UNICEF v Sýrii: Děti potřebují rychlou pomoc

Téměř čtyřem a půl milionům dětem změnil konflikt v Sýrii celý život. Ve zničené zemi jim nyní hrozí podvýživa, ale také řada infekčních nemocí. UNICEF proto vysílá do této oblasti rychlou humanitární pomoc, která by měla pomoci zabránit šíření chorob a hladomoru.

Unicef v Sýrii

Do syrského Damašku dorazilo v polovině října letadlo plné humanitární pomoci UNICEF. K dětem, které ji potřebují, se převáží nákladními auty.

Obyčejně vozí toto letadlo dvě stovky pasažérů, kteří se vrací domů, jedou uzavřít obchody či míří na dovolenou. Tentokrát však charterové letadlo veze 28,6 tun pomoci včetně 265 000 očkovacích vakcín proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Zbytek místa zabraly bedny s výživou pro děti ve věku 6 – 23 měsíců.

Na letišti v Damašku je poté humanitární pomoc rozdělena do nákladních aut a jednotlivé várky putují do nejpostiženějších míst v zemi včetně měst jako Aleppo či Homs, kde žijí sta tisíce dětí bez lékařské péče.

„Doručení vakcín letecky byl ten nejrychlejší způsob, jak pomoci. Výživa pomůže ochránit děti před podvýživou, která ohrožuje zejména ty nejmenší,“ vysvětluje zástupce UNICEF v Sýrii Youssouf Abdel-Jelil. Jeho kolegové v terénu totiž upozorňují na to, že stoupá počet dětí s akutní podvýživou, ale také malých pacientů, které trápí infekční choroba.

Podle posledních odhadů žije 3 128 000 dětí v Sýrii v provizorních přístřešcích, v některých městech se školy a veřejné budovy změnily na ubytovny pro lidi bez domova. Dalších 1 098 482 dětí postižených válkou se ocitla v uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu, Turecku, Iráku a Egyptě.

Více si o životě dětských uprchlíků přečtěte v rozhovoru s ředitelkou UNICEF ČR Pavlou Gomba.

Každé toto dítě je svědkem násilí a zabíjení, nemůže si hrát se sourozenci a kamarády, nemůže růst a rozvíjet se s pocitem bezpečí, nemůže chodit do školy. Z tohoto důvodu pro ně UNICEF zajišťuje nejen dostatek jídla, pitné vody, hygienické a zdravotní péče, ale také psycho-sociální pomoc, v táborech vede různé sportovní a umělecké kroužky, zřizuje provizorní školy.

„Je to jedna z největších humanitárních operací v historii UNICEF,“ uvádí regionální ředitelka pro Střední východ a severní Afriku, Maria Calivis. „Pracujeme s širokou sítí specializovaných partnerů, abychom mohli pomoci všem dětem v celém regionu.“

Riziko, že se tyto děti stanou ztracenou generací, je obrovské. Podejte jim pomocnou ruku a pomozte zajistit jejich bezpečí a vzdělání, bez něhož je jejich budoucnost ohrožena.

Přečtěte si autentické zážitky pracovníků UNICEF, kteří pomáhají přímo v zasažené Sýrii.

Jak můžete pomoci:

  • Příspěvkem na sbírkový účet UNICEF ČR: 11771177/0300, v.s. 805
  • Odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS UNICEF na číslo 87777
    (Cena DMS je 30 Kč, UNICEF od Vás na pomoc dětem obdrží 28,50 Kč.)

Dar Českému výboru pro UNICEF je daňově odečitatelnou položkou. Všem dárcům na požádání vystaví UNICEF potvrzení o přijetí daru.

Proč právě UNICEF?

Ochranu těch nejzranitelnějších jedinců ve společnosti, kteří jsou ohroženi na životě a kteří si nemohou pomoci sami, považuji osobně za základ lidství, za nezbytný prvek každé civilizované společnosti. UNICEF je celosvětová humanitární organizace zabývající se ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.

UNICEF reaguje na aktuální hrozby na celém světě zapříčiněné válkou nebo přírodními katastrofami. Díky své velikosti dokáže optimalizovat náklady na administraci, které se pohybují pod 3 %. Darem pro UNICEF tak máte jistotu, že minimálně 97 % vašich prostředků půjde na pomoc těm, kteří ji potřebují nejvíce.

Podívejte se, jak využívá UNICEF vybrané prostředky.


Chcete mi něco říct? Tak mi to řekněte.