Vážený průměr se v Excelu vypočítá tímto vzorcem:

=SOUČIN.SKALÁRNÍ(A1:A10;B1:B10)/SUMA(A1:A10)

Kde A1:A10 je oblast váh a B1:B10 je oblast hodnot, ze kterých počítáme průměr.


přečíst více

Potřebujete spočítat počet unikátních buněk ve sloupci tabulky, u které byl použit filtr,  ale neznáte kouzelnou formulku, která by vám vrátila správný výsledek?


přečíst více