V ČR je vždy snadnější uvěřit lži než pravdě. Toho se obává profesor ekonomiky Milan Zelený.