Zakladatel Singapuru o sociálních dávkách

„Sociologové vnutili lidem Západu představu, že jakýkoliv jejich nezdar není jejich vlastní chybou, ale selhání ekonomického a sociálního systému.


 Když se dobročinnost stává nárokem, mizí stigma života z almužny, stigma příživnictví a hanba z pobíraných státních dávek. Ve výsledku dříve nebo později náklady na nároky dalece přesáhnou zdroje státního rozpočtu. Způsobem existence se pak stává život na dluh, který budou muset splácet příští generace.“

– Zakladatel současného prosperujícího Singapuru Lee Kuan Yew


Chcete mi něco říct? Tak mi to řekněte.