Výpočet váženého průměru v Excelu

Vážený průměr se v Excelu vypočítá tímto vzorcem:

=SOUČIN.SKALÁRNÍ(A1:A10;B1:B10)/SUMA(A1:A10)

Kde A1:A10 je oblast váh a B1:B10 je oblast hodnot, ze kterých počítáme průměr.

Funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ je zde použita proto, že sčítá násobky hodnot odpovídajících buněk ze dvou oblastí, což je přesně to, co potřebujeme pro výpočet váženého průměru.

V anglickém Excelu je to:

=SUMPRODUCT(A1:A10,B1:B10)/SUM(A1:A10)

Normální průměr

Normální průměr se vypočítá pomocí:

=PRŮMĚR(A1:A10)

V anglickém Excelu to je:

=AVERAGE(A1:A10)

Záporné váhy

Pokud používáme záporné hodnoty vah, musíme použít tento vzorec:

=SOUČIN.SKALÁRNÍ(A1:A10;B1:B10)/SOUČIN.SKALÁRNÍ(ABS(A1:A10))

V anglickém Excelu to je:

=SUMPRODUCT(A1:A10,B1:B10)/SUMPRODUCT(ABS(A1:A10))

Opět A1:A10 je oblast váh a B1:B10 je oblast hodnot, ze kterých počítáme průměr.

Vyloučení textových hodnot z výpočtu

Někdy se může stát, že se nám mezi hodnoty, ze kterých počítáme průměr, dostanou textové údaje. Ty pak chceme z výpočtu vyloučit.

V takovém případě musíme použít vzorec:

=SUMA(KDYŽ(JE.ČISLO(B1:B10);(A1:A10)*(B1:B10)))/SUMA(KDYŽ(JE.ČISLO(B1:B10);A1:A10))

A protože se jedná o maticový vzorec, je třeba jej zadat pomocí kombinace kláves CTRL + Shift + Enter.

V anglickém Excelu to je:

=SUM(IF(ISNUMBER(B1:B10),(A1:A10)*(B1:B10)))/SUM(IF(ISNUMBER(B1:B10),A1:A10))


Chcete mi něco říct? Tak mi to řekněte.