Neostrý obraz při připojení televize Samsung k počítači přes HDMI

Pokud jste někdy připojovali k počítači přes HDMI kabel televizi Samsung (nebo monitor s tunerem od této firmy), mohli jste se jako já setkat s těmito problémy:

 1. Neostrý (rozmazaný) obraz, který přesahuje viditelnou plochu televize.
 2. Nejde zvuk.

Neostrý obraz

Problém se špatným obrazem se řeší tím, že se v televizi musí upravit název příslušného HDMI vstupu na PC nebo DVI PC. Název DVI PC použijte v případě, kdy máte HDMI kabel připojen přes konvertor do DVI portu na grafické kartě.

Aby to nebylo tak jednoduché, v každé modelové řadě televizí Samsung se nachází funkce změny názvu HDMI vstupu v jiné části menu.

Nejdříve zkuste tento postup:

 1. Na ovladači stiskněte tlačítko SOURCE pro zobrazení seznamu vstupů.
 2. Označte HDMI vstup, jehož název chcete změnit, ale nevybírejte jej.
 3. Ještě než zmizí seznam vstupů, stiskněte na ovladači tlačítko TOOLS a vyberte položku Upravit název.
  Pokud nefunguje tlačítko TOOLS, zkuste pomocí tlačítek nahoru a dolů vybrat ikonu pro zobrazení nabídky Možnosti.
  V případě H série již není tato ikona zobrazena a nabídku TOOLS lze vyvolat podržením prostředního tlačítka na ovladači.
 4. Vyberte nový název vstupu a volbu potvrďte prostředním tlačítkem OK.

Pokud tento postup nevede k cíli, zkuste toto:

 1. Zobrazte hlavní nabídku stiskem tlačítka MENU.
 2. Vyberte možnost Vstup a potvrďte tlačítkem ENTER/OK.
 3. Vyberte možnost Upravit název.
 4. Vyberte vstup, jehož název chcete změnit.
 5. Vyberte nový název vstupu a volbu potvrďte tlačítkem ENTER/OK.

Menu televizoru opustíte stiskem tlačítka EXIT.

Pokud nenajdete možnost změny názvu HDMI vstupu nebo pokud se problém změnou názvu nespraví, podívejte se do manuálu k televizi, případně požádejte o radu svého prodejce či servis televizí Samsung.

Nejde zvuk

Pokud vám nejde v televizi zvuk, zkuste následující postup:

Návod: Nejde zvuk přes HDMI z počítače do televize


Chcete mi něco říct? Tak mi to řekněte.