4 přednášky o mozku

Přednášky o tom, jak funguje náš mozek, ve kterých se mimo jiné dozvíte, jak jsou dnes vědci daleko v simulaci lidského mozu.

Sebastian Seung: Jsem můj konektom

Sebastian Seung představuje nový, ambiciózní model mozku zaměřující se na spojení mezi jednotlivými neurony. Nazývá jej „konektom“ a jeho jedinečnosti přikládá podobnou důležitost jako jedinečnosti lidského genomu. Porozumění konektomu by mohlo znamenat průlom v tom, jak vidíme lidskou mysl a člověka jako takového.

Henry Markram: A brain in a supercomputer

Podle Henryho Markrama mohou být záhady kolem lidské mysli vyřešeny již brzy. Duševní nemoci, paměť i vnímání jsou podle něj tvořeny neurony a elektrickými signály a plánuje je najít pomocí superpočítače, který modeluje chování všech 100,000,000,000,000 mozkových synapsí.

Kwabena Boahen: A computer that works like the brain

Výzkumník Kwabena Boahen hledá možnosti, jak napodobit superschopnosti našeho mozku v křemíku – protože chaotické, redundantní procesy v naší hlavě vlastně vytvářejí malý, lehký, superrychlý počítač.

How does my brain work? (8 přednášek)

Jak přesně mozek – 1,3 kg bzučící nervové tkáně – vytváří nápadité vynálezy, pocit hladu, dojem krásy, vnímání sebe sama? Špičkoví vědci vysvětlují…

http://www.ted.com/playlists/1/how_does_my_brain_work.html


Chcete mi něco říct? Tak mi to řekněte.